Badkamer in één dag

Disclaimer

ERA Contour besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan ERA Contour niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan ERA Contour dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

ERA Contour verstrekt door middel van haar website alleen de producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. ERA Contour aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.
Hoewel ERA Contour alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door gebruikers via internet wordt doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

ERA Contour is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. ERA Contour kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ERA Contour.

Zoekvenster sluiten